Home / adminbvh (page 10)

Suy nghĩ về việc đọc sách hiện nay

Đề bài: Ngạn ngữ phương Đông có câu: “Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng”. Từ ý nghĩa của câu ngạn ngữ, hãy bày tỏ suy nghĩ về việc đọc sách hiện nay. Bài làm: Cuộc sống hiện đại có …

Read More »

Collection of premium WordPress themes