Home / adminbvh (page 11)

adminbvh

Tại một thành phố ở nước ngoài, người ta xây dựng một tấm bảng lớn trên đó ghi dòng chữ “I love you”. Em suy nghĩ gì về điều này

Đề bài: Tại một thành phố ở nước ngoài, người ta xây dựng một tấm bảng lớn trên đó ghi dòng chữ “I love you”. Em suy nghĩ gì về điều này? Bài làm:  Hạnh phúc là khi con người ta được yêu thương và yêu thương hết lòng. Thiếu …

Read More »

Collection of premium WordPress themes