Home / adminbvh (page 15)

Tại một thành phố ở nước ngoài, người ta xây dựng một tấm bảng lớn trên đó ghi dòng chữ “I love you”. Em suy nghĩ gì về điều này

Đề bài: Tại một thành phố ở nước ngoài, người ta xây dựng một tấm bảng lớn trên đó ghi dòng chữ “I love you”. Em suy nghĩ gì về điều này? Bài làm:  Hạnh phúc là khi con người ta được yêu thương và yêu thương hết lòng. Thiếu …

Read More »

Suy nghĩ về giá trị của con người qua hình ảnh vị tổng thống nghèo nhất thế giới và quan điểm sống của ông

Đề bài: Suy nghĩ về giá trị của con người qua hình ảnh vị tổng thống nghèo nhất thế giới và quan điểm sống của ông. Bài làm:  "Đôi khi những điều bạn làm nho nhỏ có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác" (Khuyết danh). Thật vậy, bản …

Read More »

Collection of premium WordPress themes