Home / adminbvh (page 21)

Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định

Đề bài: Lev Tolstoy khi bàn về lý tưởng đã viết: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định. Mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống.” Suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên?   Bài …

Read More »

Collection of premium WordPress themes