Home / adminbvh (page 5)

adminbvh

Nghị luận xã hội về Lòng nhân ái

Đề bài: Nghị luận xã hội về Lòng nhân ái Bài làm: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình yêu thương" (Macxim Gorki). Thật vậy, trong chuỗi tuần hoàn của chúng ta, sẽ gồm có: ý chí – nỗ lực – ước mơ – …

Read More »

Không thầy đố mày làm nên và Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều nhận lấy bằng con đường tự học

Đề bài: Cha ông ta có câu: “Không thầy đố mày làm nên”, còn nhà bác học Đác-uyn lại tâm sự rằng: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều nhận lấy bằng con đường tự học”. Theo anh (chị), có mâu thuẫn nào …

Read More »

Nghị luận xã hội về thành công

Đề bài: Nghị luận xã hội về thành công | Bài văn nghị luận xã hội về sự thành công Bài làm: "Thành công của chúng ta không phải là những gì mà tao đang sở hữu, mà là những gì ta sẽ để lại" (Khuyết danh). Thật vậy, chúng …

Read More »

Collection of premium WordPress themes