Home / adminbvh (page 7)

Kỳ thực, nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm là nghĩa vụ mà mỗi con người đều nên làm, bất cứ ai nếu không muốn phá hỏng danh dự của mình

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: "Kỳ thực, nhận lỗi, gánh vác trách nhiệm là nghĩa vụ mà mỗi con người đều nên làm, bất cứ ai nếu không muốn phá hỏng danh dự của mình" (Khuyết danh). Bài làm: "Không một ai có thể …

Read More »

Collection of premium WordPress themes