Home / adminbvh (page 8)

Nghị luận xã hội về sự dũng cảm

Đề bài: Nghị luận xã hội về sự dũng cảm Bài làm: "Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm, không gì lay chuyển nổi được nó" (W.Gơt). Thật vậy, muốn vượt qua số phận, muốn đạt được điều bản thân …

Read More »

Nghị luận xã hội về Lòng nhân ái

Đề bài: Nghị luận xã hội về Lòng nhân ái Bài làm: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi không có tình yêu thương" (Macxim Gorki). Thật vậy, trong chuỗi tuần hoàn của chúng ta, sẽ gồm có: ý chí – nỗ lực – ước mơ – …

Read More »

Không thầy đố mày làm nên và Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều nhận lấy bằng con đường tự học

Đề bài: Cha ông ta có câu: “Không thầy đố mày làm nên”, còn nhà bác học Đác-uyn lại tâm sự rằng: “Tôi nghĩ rằng tất cả những gì có giá trị một chút, tôi đều nhận lấy bằng con đường tự học”. Theo anh (chị), có mâu thuẫn nào …

Read More »

Collection of premium WordPress themes